Latest posts

Alimentació natural de cànem i CBD

Filtres actius

TE DE CÀNEM ECOLÒGIC...

0 Review(s) 
Preu regular 12,00  Preu 6,00 

Aquest producte compleix els requisits del Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, sobre nous aliments, modifica el Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell i deroga el Reglament ( CE) núm. 258/97 del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament (CE) núm. 1852/2001 de la Comissió (DO L 327 d'11.12.2015, p. 1). ».

En aquest producte el CBD ocorre de manera natural: el producte no ha estat enriquit externament amb CBD, per la qual cosa no es considera un “nou aliment” i per a la venda d'aquest producte apliquem les disposicions del Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015 sobre nous aliments.