Latest posts

Espanya incrementa el consum d'ansiolítics

Més de dos milions de persones prenen ansiolítics amb regularitat. És a dir, ja hi ha més persones que els consumeixen que població diagnosticada per ansietat i depressió.

Els analgèsics poden provocar canvis d'humor, fatiga, visió borrosa, feblesa muscular, sensació de boca seca i addicció.

Una alternativa natural sense aquests efectes secundaris pot ser el CBD (oli de cànnabis), ja que estimula els receptors endocannabinoides CB1 i CB2, que participen en la regulació dels neurotransmissors relacionats amb la depressió; regula els nivells de serotonina i dopamina per a afavorir l'estabilitat emocional; facilita l'equilibri psico-físic en la gestió i reducció de l'estrès i en el manteniment de l'energia mental i física; té efecte ansiolític i antipsicòtic; afavoreix la qualitat del somni i del descans; i és antiinflamatori.

Posted in: CBD

Leave a comment